تئاتر

حاشیه های جشنواره گاهی باعث دلخوری ام می شود.
۱۹ فروردین ۱۳۹۶

حاشیه های جشنواره گاهی باعث دلخوری ام می شود.

حاشیه های جشنواره گاهی باعث دلخوری ام می شود.

نقش خوب را هرجا که باشد، دوست دارم
۱۹ فروردین ۱۳۹۶

نقش خوب را هرجا که باشد، دوست دارم

نقش خوب را هرجا که باشد، دوست دارم

فرهاد آئیش: به کسانی که از صنف خود همسر می گزینند...
۱۹ فروردین ۱۳۹۶

فرهاد آئیش: به کسانی که از صنف خود همسر می گزینند...

فرهاد آئیش: به کسانی که از صنف خود همسر می گزینند...

امروزه با بحران تماشاگر روبرو هستیم
۱۹ فروردین ۱۳۹۶

امروزه با بحران تماشاگر روبرو هستیم

پیام دهکردی: جشنواره باید فرآیندی شعورمند باشد.

احساسی‌ترین گفتگوی بهاره رهنما
۱۵ فروردین ۱۳۹۶

احساسی‌ترین گفتگوی بهاره رهنما

بهاره رهنما، بازیگر «عامدانه، عاشقانه، قاتلانه»: دنیای امروز از مرزهای جنسیت، عبور کرده است./ صحنه و تئاتر، مهمترین چیز در زندگی من هستند./ جشنواره فرصت دیدار دوباره و یادگیری از یکدیگر است.