پگاه آهنگرانی: هشتگ زدن برای یوزپلنگ ایرانی فایده ندارد

بخشی از گفت‌و‌گوی اختصاصی هفدانگ با پگاه آهنگرانی درباره محیط زیست و کارزار‌های اینستاگرامی در حاشیهٔ جشنواره فیلم سبز. 

 

بازنشر
Widget is loading comments...