شبیه یک رویا؛ اجرای گرم و صمیمی گروه دال

موزیک ویدئوی «شبیه یک رویا» کاری از گروه موسیقی دال. گروه موسیقی دال که سال گذشته آلبوم «گذر اردیبهشت» را منتشر کرد از گروه های موفق موسیقی تلفیقی این روزها است.

بازنشر
Widget is loading comments...