بازی‌هایی که از روی سریال بازی تاج و تخت ساخته شده اند

سریال بازی تاج و تخت یکی از الهام بخش ترین آثار هنری سال های اخیر بوده است تا جایی که صنعت بازی هم از این تاثیر بی نصیب نمانده. در این ویدئو به معرفی بازی‌هایی پرداختیم که به شکلی مستقیم از روی این سریال با شکوه ساخته شده‌اند.

بازنشر
Widget is loading comments...