آیا سریال بازی تاج و تخت دربارهٔ تغییرات اقلیمی است؟

وب سایت معتبر ووکس در یک ویدئوی کوتاه سعی دارد ربط سریال بازی تاج و تخت با وضعیت فعلی جهان در رابطه با مشکل تغییرات اقلیمی را بازگو کند. آیا واقعاً داستان این سریال هشداری به ابرقدرت‌های جهانی است دربارهٔ رقابت‌های سیاسی و فراموش کردن محیط زیست است؟

بازنشر
Widget is loading comments...