بهترین بازی‌های نمایشگاه Gamescom از نگاه هفدانگ

نمایشگاه Gamescom از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور در شهر کلن آلمان برگزار شد. هفدانگ به بهترین بازی‌های این نمایشگاه یعنی، «کاپ هد»، «ریشه های فرقهٔ اساسین» و «عصر امپراطوری ۴» پرداخته است.

 

بازنشر
Widget is loading comments...