ویژه برنامه زندهٔ هفدانگ از جشنواره فیلم سبز / روز اول

ششمین دورهٔ جشنوارهٔ فیلم سبز از ۱۹ تا ۲۳ شهریور در سینما فلسطین تهران برگزار می‌شود.

بازنشر
Widget is loading comments...