وحید جلیلوند شیر برنزی بهترین کارگردان ونیز را برنده شد

وحید جلیلوند، جایزه شیر طلایی بهترین کارگردان بخش افق‌های جشنواره ونیز را برای فیلم «بدون تاریخ، بدون امضا» دریافت کرد. او در نطق پس از جایزه‌اش از حضار خواست برایش دعا کنند تا مغرور نشود. نوید محمدزاده هم برای بازی در همین فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد بخش افق‌های جشنواره را از آن خود کرد.

بازنشر
Widget is loading comments...