همنوازی علیرضا مرتضوی و آنیا لخنر در جشنواره آلپنتونه

علیرضا مرتضوی نوازندهٔ سنتور ایرانی است که در آلمان زندگی می‌کند. آنیا لخنر هم از مشهورترین نوازنده‌های ویلونسل جهان است.

بازنشر
Widget is loading comments...