تولد بزرگان موسیقی در خانه موزه استاد معین-امیرجاهد

نکوداشت زادروز هنرمندان پیشکسوت موسیقی به همت خانه موزه استاد معین-امیرجاهد و با همکاری خانه موسیقی برگزار شد. لازم به ذکر است هنرمندانی چون محمد اسماعیلی (استاد پیشکسوت تنبک)، حسین علیزاده (آهنگساز و استاد موسیقی ایرانی)، دکتر محمد سریر (آهنگساز)، حسن فدائیان (خواننده)، محسن الهامیان (استاد ئتوری موسیقی) و محمد ساعد (آهنگساز) در این جشن حضور داشتند.

 

بازنشر
Widget is loading comments...