ردیوهد؛ گروه پرطرفدار موسیقی راک که آرمانهایش را فروخت

گروه پرطرفدار راک «ردیوهد» این روزها به خاطر تصمیم برگزاری کنسرت در اسرائیل با انتقادات فراوانی از سوی فعالان صلح و هنرمندان حامی فلسطین روبرو شده است. در این ویدئو به ماجرای این اجرای بحث برانگیز پرداختیم.

بازنشر
Widget is loading comments...