نقد فوری: آیا سارا و آیدا ارزش دیدن دارد؟

سارا و آیدا جدیدترین فیلم مازیار میری این روزها در حال اکران در سینماهای کشور است. در این قسمت از نقد فوری به واکنش منتقدان نسبت به این فیلم پرداختیم.

بازنشر
Widget is loading comments...