گفتگوی اختصاصی هفدانگ با استاد طاهر شیخ الحکمایی

طاهر شیخ الحکمایی، مجسمه ساز شهیر ایرانی، مهمان چهارمین روز ویژه برنامه زنده هفدانگ از ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران بود. گفتگوی محیط زیستی هفدانگ را با این هنرمند تجسمی کشورمان تماشا کنید.

 

بازنشر
Widget is loading comments...