لطفی زاده: موضوع جشنواره نفس برای من حس خیلی عجیبی داشت

طرلان لطفی زاده، رتبه اول بخش مجسمه در نخستین جشنواره هنرهای تجسمی نفس / اختتامیه نخستین جشنواره هنرهای تجسمی نفس / ۲۲ مرداد تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - خانه هنرمندان                    

بازنشر
Widget is loading comments...