هالک و تور در تریلر جدید «تور: راگانروک» +زیرنویس فارسی

تریلر تلویزیونیِ تازه ای از فیلم «تور: راگانروک» منتشر شده که می توانید آن را در هفدانگ تماشا و دانلود کنید. 

بازنشر
Widget is loading comments...