تجسمی

نمایشگاه آثار پانته آ معماریان
۱۹ فروردین ۱۳۹۶

نمایشگاه آثار پانته آ معماریان

ویدیوی گزارشی از اولین نمایشگاه آثار نقاشی پانته آ معماریان در گالری آریانا