درباره ما

هفدانگ کار خودش رو با تولید مجله‌ صوتی ماهانه درباره دنیای هیجان‌انگیز موسیقی که هنوز هم عاشقشیم آغاز کرد. با استاد محمد‌رضا شجریان کار خودمون رو شروع کردیم، پرونده‌ای درباره موسیقی تلفیقی باز کردیم و پس از شش ماه با «نغمه‌ها در حصار»، ویژه برنامه‌ای درباره جشنواره موسیقی فجر مجله صوتی به انتهای کارش رسید. انتهایی که تبدیل به آغازی تازه در هفت هنر شد؛ هفدانگ تصویر و صدا!