دومین جشنواره موسیقی کلاسیک

هفدانگ: کنسرتهای روز هفتم جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی
۲۴ آذر ۱۳۹۶

هفدانگ: کنسرتهای روز هفتم جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

گزارش هفدانگ از آخرین روز دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

هفدانگ: کنسرتهای روز ششم جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی
۲۳ آذر ۱۳۹۶

هفدانگ: کنسرتهای روز ششم جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

گزارش اختصاصی هفدانگ از ششمین روز جشنوارهٔ موسیقی کلاسیک ایرانی

هفدانگ: کنسرتهای روز پنجم جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی
۲۲ آذر ۱۳۹۶

هفدانگ: کنسرتهای روز پنجم جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

گزارش اختصاصی هفدانگ از پنجمین روز جشنوارهٔ موسیقی کلاسیک ایرانی

هفدانگ: کنسرتهای روز چهارم جشنوارۀ موسیقی کلاسیک ایرانی
۲۱ آذر ۱۳۹۶

هفدانگ: کنسرتهای روز چهارم جشنوارۀ موسیقی کلاسیک ایرانی

گزارش اختصاصی هفدانگ از چهارمین روز جشنوارهٔ موسیقی کلاسیک ایرانی

هفدانگ: کنسرتهای روز سوم جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی
۲۰ آذر ۱۳۹۶

هفدانگ: کنسرتهای روز سوم جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

سومین روز از دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی با ۳ اجرا شب گذشته برگزار شد

حضور استاد داریوش طلایی در جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی
۲۰ آذر ۱۳۹۶

حضور استاد داریوش طلایی در جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

داریوش طلایی در گفتگو با هفدانگ: جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی نسبت به جشنواره های دیگر تخصصی‌تر است

بهرام جمالی:بودجه جشنواره نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده
۲۰ آذر ۱۳۹۶

بهرام جمالی:بودجه جشنواره نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده

جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی باید یک رابطه منطقی با جشنواره ملی جوان پیدا کند

هفدانگ: گزارش دومین روز جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی
۱۹ آذر ۱۳۹۶

هفدانگ: گزارش دومین روز جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

حضور داریوش طلایی در دومین روز جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

هفدانگ: کنسرتهای اولین روز جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی
۱۸ آذر ۱۳۹۶

هفدانگ: کنسرتهای اولین روز جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

گزارش اختصاصی هفدانگ از اولین روز دومین دوره جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی