اخبار

هفدانگ
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

فیلمی که تنها یک بلیت در سینما فروخت

ادامه مطلب
هفدانگ
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

میزبانی تماشاخانه ایرانشهر از چهار نمایش در ابتدای سال جدید

ادامه مطلب
هفدانگ
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

قصه «پایتخت» با ایران آغاز می‌شود

قصه «پایتخت» با ایران آغاز می‌شود

ادامه مطلب
هفدانگ
۱۴ اسفند ۱۳۹۵

فهرست کامل برندگان هشتاد و نهمین دوره جوایز اسکار ۲۰۱۷

ادامه مطلب