سازوآواز عالیم قاسم اف و حسنو شنلندریجی در جشنواره مورگنلند

آواز زیبای عالیم قاسم اف، آواز خوان بزرگ آذربایجانی به همراه حسنو شنلندریجی، نوازندهٔ کلارینت گروه تقسیم تریو، میشل گدار، نوازندهٔ مطرح ساز توبا و رئوف اسماعیل اف، نوازندهٔ کمانچه را که در جشنواره مورگنلند آلمان اجرا شده است را در هفدانگ ببینید.

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران