تکنوازی شنیدنی پیانو آوین سلطانی دانا، نفر اول جشنواره موسیقی جوان

آوین سلطانی دانا در جشنواره موسیقی جوان امسال رتبهٔ اول پیانونوازی در ردهٔ سنی الف را کسب کرد. قسمتی از اجرای این هنرمند در جشنواره موسیقی جوان را در هفدانگ ببینید. 

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران