سکانس برتر: وقتی والتر وایت دلارهایش را آتش می زند

والتر وایت، بعد از درگیری های زیادی که سر مساله تولید و فروش متامفتامین دارد، در ابتدای فصل سوم سریال، وقتی در شرف از دست خانواده اش است، می خواهد پول هایی که به سختی از راه فروش مواد به دست آورده را آتش بزند. این سکانس دیدنی را در هفدانگ تماشا کنید. 

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران