بازی Days Gone: رئالیسم و بقا در دنیای پساآخرالزمانی

بازی Days Gone یکی از انحصاری های موردتوجه کنسول PS۴ است. در این ویدئو ببینید که چگونه سازندگان بازی سعی می کنند تعادلی بین رئالیسم و نیازهای روزمره و بقا در دنیای پساآخرالزمانی بازی ایجاد کنند.

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران