الن بدل خودش، جانی دپ و فیدل کاسترو را پیدا می کند!

الن دیجنرس در برنامهٔ شب گذشتهٔ خود، الن شو، دست روی موضوع جالب بدل ها گذاشته است. در این ویدیو ماجرای بامزهٔ او و بدل خودش را تماشا کنید. 

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران