فراسینما: نشانه های سبک سینمای ورنر هرتزوگ

بخش «فراسینما» در هفدانگ به تکنیک‌ها و حقه‌های سینمایی فیلمسازان بزرگ تاریخ سینما می‌پردازد. ورنر هرتزوگ از فیلمسازان بزرگ عصر ماست که عناصر و نشانه های سبکی او در این قسمت از «فرا سینما» مورد بحث قرار گرفته است. 

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران