تریلر جنجالی بازی «فار کرای ۵» با زیرنویس فارسی

تریلر لایو اکشن تازه ای از فار کرای ۵ / Far Cry منتشر شده است. در این تریلر به محتوای جنجال برانگیز بازی اشارات مستقیمی شده است. این تریلر را با زیرنویس فارسی در هفدانگ تماشا کنید.

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران