تحول گرافیکی بازیهای Assassin's Creed از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷

مجموعه بازیهای فرقهٔ اساسین / Assassin's Creed از سال ۲۰۰۷ تحولی در دنیای گیم ایجاد کرده است. تحول گرافیکی این بازیها نیز مسئله ٔ چشمگیری است که در هر نسخه می توان آن را مشاهده کرد. ویدیوی بالا مقایسهٔ عناوین اصلی این مجموعه است. تحول گرافیکی بازیهای فرقهٔ اساسین را در هفدانگ تماشا کنید. 

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران