حامد بهداد؛ جان دار، قصر شیرین و پولهای کثیف سینما

حامد بهداد امسال دو فیلم «جان دار» و «قصر شیرین» را در جشنواره دارد. او در گفتگو با هفدانگ از این دو فیلم می گوید. 

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران