سید حسین طاهرزاده و آوازی که می‌شناسیم

شیوه ای از آواز ایرانی که امروز آن را با محمدرضا شجریان می شناسیم وامدار سید حسین طاهرزاده، آوازخوان بزرگ عصر قاجار و پهلوی است. موسیقی دانی که بدون معلم، خود را به سطح اول آواز رساند و با شیوهٔ ممتاز خود در تحریر های متنوع و توجه کامل به شعر منبع الهام قمرالملوک وزیری و محمدرضا شجریان شد. در سالروز تولد او نگاهی به زندگی و میراث هنری او انداخته‌ایم.

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران