آل پاچینو، دنیرو و اسکورسیزی در پشت صحنهٔ فیلم «مرد ایرلندی»

اولین تصاویر از پشت صحنهٔ فیلم تازه و پرستارهٔ مارتین اسکورسیزی، مرد ایرلندی را در هفدانگ تماشا کنید. 

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران