تکنوازی پرشور کارن احمدی، سنتورنواز خردسال کُرد

یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از هفت تا بیست و هفت شهریور ۹۶ برگزار شد. در این جشنواره استعدادهای جوان موسیقی ایران از سرتاسر کشور به اجرا پرداختند. هفدانگ بطور اختصاصی به معرفی استعدادهای جوان این جشنواره می پردازد. کارن احمدی در شاخۀ سنتورنوازی در گروه سنی الف مورد تقدیر جشنواره قرار گرفت. بخشی از سنتورنوازی او را در هفدانگ تماشا کنید.

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران