توقیف خانهٔ پدری و دفن حقایق تلخ جامعه

حکایت عبرت‌آموزِ تحجر و تعصبِ کور در «خانهٔ پدری» کیانوش عیاری باز هم تحمل نشد و این فیلم برای دومین بار از پردهٔ سینماها پایین کشیده شد؛ با اتهاماتی مثل «ترویج خشونت» و «سیاه‌نمایی» و... . اما این ماجرا از کجا شروع شد؟ این اتهامات پرتناقض چه ربطی به فیلم دارند و آیا دلیل واقعی توقیف فیلم چنین اتهاماتی است؟ اگر شما هم در این فرصتِ کم موفق شدید «خانه‌ٔ پدری» را در سینما تماشا کنید، نظرتان را برای ما بنویسید.

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران