موسیقی ناب جنوب خراسان با مقام اول جشنواره موسیقی جوان

یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از هفت تا بیست و هفت شهریور۹۶ برگزار شد. در این جشنواره استعدادهای جوان موسیقی ایران از سرتاسر کشور به اجرا پرداختند. هفدانگ بطور اختصاصی به معرفی استعدادهای جوان این جشنواره می‌پردازد. عبدالرحمان باطوری مقام اول جشنواره ملی موسیقی جوان است که می‌توانید اجرای زیبای او را در هفدانگ تماشا کنید.

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران