نوای نرمه‌نای کردستان با نوازنده برگزیده جشنواره موسیقی جوان

یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از هفت تا بیست و هفت شهریور ۹۶ برگزار شد. در این جشنواره استعدادهای جوان موسیقی ایران از سرتاسر کشور به اجرا پرداختند. هفدانگ بطور اختصاصی به معرفی استعدادهای جوان این جشنواره می پردازد. مژگان سیدی بوکانی نوازنده برتر نرمه‌نای در گروه سنی ج جشنواره است که بخشی از اجرای او را می توانید در هفدانگ تماشا کنید.

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران