«دشتی»: سنتورنوازی امیرحسین رئوفی

طرح آوازیِ «دشتی» طرحی از امیرحسین رئوفی که در شب کنسرت برگزیدگان دانشکدۀ موسیقیِ دانشگاه هنر تهران، تالار رودکی در بهمن ماه ۱۳۹۵ اجرا شده است. فیلم این اجرای زنده را در هفدانگ تماشا کنید.

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران