دونوازی سینا بطحایی و ویندی ژو با سنتور و ساز چینی پیپا

قطعهٔ «رقص قبیلهٔ یائو» با دونوازی سنتورِ سینا بطحایی و ساز چینی پیپا به نوازندگی ویندی ژو را در هفدانگ ببینید. 

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران