آنچارتد ۴: این بار در حالت اول شخص

کاربر در یوتیوب مادی به آنچارتد ۴ اضافه کرده و صحنه ای از بازی را در حالت اول شخص نمایش می دهد. آنچارتد ۴ به صورت اول شخص اوج موشن کپچر و توجه به جزییات را در این بازی نشان می دهد. این ویدیو را در هفدانگ تماشا کنید. 

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران