این تصاویر واقعی نیستند! آیندۀ گرافیک بازی ها را ببینید

این تصاویر واقعی نیستند! بلکه همه ساختۀ موتور بازی سازی آنریل انجین ۴ / Unreal Engine هستند. بازی هایی که در آینده خواهند آمد و با موتور آنریل ۴ ساخته خواهند شد، گرافیکشان به این شکل به واقعیت نزدیک است. آیندۀ گرافیک بازی های رئالیستی را در این ویدئو تماشا کنید.

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران