عکاسان معاصر: ولفگانگ تیلمانس، موسیقیدانِ عکاس

آثارِ ولفگانگ تیلمانس، عکاسِ برندهٔ جایزهٔ ترنر از گوشه های تاریکِ فرهنگِ زیرزمینی اروپا تا عکاسی انتزاعی از مواد را در برمی گیرند. کارهای او چیزی است میان عکاسی و هنر مجسمه. همچنین موسیقی تاثیر زیادی در هنر او دارد و اخیراً چندین پروژهٔ موسیقایی هم به کارنامهٔ او اضافه شده. این ویدیوی Nowness از مجموعهٔ Photographers in Focus که در هفدانگ با نام عکاسان معاصر ترجمه و بازنشر می شود، در حاشیهٔ فستیوال آتونال برلین ساخته شده است. این قسمت از عکاسان معاصر دربارهٔ این عکاسِ بینارشته ای را در هفدانگ تماشا کنید.

بازنشر
ورود

نظر شما

برای نظر دادن لازم است وارد سیستم شوید.نظر کاربران